B B Eye Foundation
Sukhsagar, 2/5 Sarat Bose Road, Kolkata - 700020

9163940000, 9163944770, 9836789507